Zwroty i reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać opis poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres bellacosmetics.hurtownia@gmail.com lub odesłać na adres: Bella Cosmetics ul.Obr. Westerplatte 36 Ruda Śląska 41-710.
2. Towar może zostać zwrócony w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia doręczenia przesyłki do klienta, od daty potwierdzenia nadania zwrotu, np. stempla pocztowego. 
3. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. 
4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy względem klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

ZWROT
1. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Bella Cosmetics ul.Obr. Westerplatte 36 Ruda Śląska 41-710.
2. Koszty wysyłek ponosi kupujący.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zwrotu produktu.
4. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy i prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W przypadku zamówień opłaconych przelewem zwykłym zwrot zostanie zrealizowany na podany w formularzu zwrotu numer konta.

WYMIANA
1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez dokonanie zwrotu i złożenie oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

REKLAMACJA
1  Towar odsyłany w ramach reklamacji powinien być czysty.
2  Reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Bella Cosmetics ul. Obr. Westerplatte 36, 41-710 Ruda Śląska.
3 Koszty wysyłek ponosi kupujący.
4 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu i podpis osoby dokonującej reklamacji. (Wraz z informacją, iż zwrot produktu ma być rozpatrzony w trybie reklamacji) Opis zwrotu dołączany jest do każdego zamówienia.  Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ

  1. Różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.) – polegają natomiast zwrotowi w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Copyright © 2021 Bellacosmetics.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone | Design by b2bcare.pl

Logo Tpay

Shopping cart

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty.

Continue Shopping