Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego i warunków korzystania z Karty Lojalnościowej dla klientów, wprowadzony w Bella Cosmetics, obowiązujący od 01.11.2022r.

Ideą naszego Programu jest docenienie Państwa obecności w naszej hurtowni.
Pragniemy, aby każdy z naszych klientów poczuł się wyjątkowo!

Postanowienia ogólne

 1. Z Karty lojalnościowej może korzystać jedynie osoba, której nazwisko jest widoczne na odpowiednio oznaczonej (pieczątka i podpis) Karcie Lojalnościowej wydanej w Bella Cosmetics.
 2. Do programu może dołączyć każda osoba powyżej 13 roku życia. Warunkiem otrzymania karty jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Korzyści wynikających z Karty Lojalnościowej nie można przekazać osobom trzecim.
 4. Rabat -10%, dotyczy jednorazowo jednej transakcji dla osoby, na którą imiennie została wystawiona Karta.
 5. Pieczątkę otrzymuje klient, który dokonał zakupu o wartości minimum 50 zł.
 6. Klient otrzymuje jedną pieczątkę na jedną transakcję.
 7. Rabat na kolejne zakupy można zrealizować w okresie trzech miesięcy od daty ostatniej pieczątki.
 8. Karta Lojalnościowa nie może być zamieniona na inne świadczenia, w tym pieniężne, nie przewidziane w niniejszym Regulaminie.

 

Warunki przystąpienia do programu

 1. Do Programu Karty Lojalnościowej można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest pobranie Karty Lojalnościowej w Bella Cosmetics.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika w zgłoszeniu nieprawdziwych lub niepełnych danych, względnie za podanie danych innej osoby.

 

Postanowienia końcowe

  1. Bella Cosmetics jest uprawnione do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w czasie trwania programu.
  2. Zmiana zasad uczestniczenia w Programie Lojalnościowym, względnie zakończenie Programu, nie rodzą wobec Bella Cosmetics żadnych roszczeń, w tym odszkodowawczych.
  3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Organizator poinformuje o tym Uczestników umieszczając zmianę na swojej Stronie internetowej w zakładce „Program lojalnościowy”.

Copyright © 2021 Bellacosmetics.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone | Design by b2bcare.pl

Logo Tpay

Shopping cart

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty.

Continue Shopping